Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Amnat Charoen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic4

เอกสารดาวน์โหลด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

27 ก.ค. 58

แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.17 Mb ดาวน์โหลด: 4566 ครั้ง
27 ก.ค. 58

รายการแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ)

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 4561 ครั้ง
27 ก.ค. 58

ขอบเขตการดำเนินงาน โครงการจ้างเหมาเพื่อปรับปรุงสถานที่เทกองขยะมูลฝอยให้เป็นสถานที่เทกองขยะมูลฝอยแบบควบคุม

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 4562 ครั้ง
27 ก.ค. 58

ข้อเสนอโครงการจัดการขยะสะสมตกค้างจังหวัดอำนาจเจริญ

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.16 Mb ดาวน์โหลด: 4564 ครั้ง
27 ก.ค. 58

แนวคิดในการดำเนินงาน แบบเบื้องต้นในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.75 Mb ดาวน์โหลด: 4566 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1