Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Amnat Charoen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic3

ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับน้ำบาดาล แก่ราษฏร บ้านนาผาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับน้ำบาดาล แก่ราษฏร บ้านนาผาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับน้ำบาดาล แก่ราษฏร บ้านนาผาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
 

 

ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับน้ำบาดาล แก่ราษฏรบ้านนาผาง 
หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
 
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ฝ่ายทรัพยากรน้ำบาดาล ส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยนายชัย ใจก้าวหน้า นายช่างเทคนิคชำนาญงาน นายยอดชาย สายธนู นายช่างเทคนิคชำนาญงาน  ได้เดินทางไปให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับน้ำบาดาล แก่ราษฏรและคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) บ้านนาผาง หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีนายวิฑูรย์ ศิริบูลย์ภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการอำนาจเจริญ เป็นหัวหน้าคณะส่วนราชการ
 
----------------------------------------------------------------------------------------
ยอดชาย สายธนู /ข่าว

แกลเลอรี่