Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Amnat Charoen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic3

กิจกรรมวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กิจกรรมวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
 

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ 
ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ป่าไม้จังหวัด คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ 
พร้อมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จัดงานวันวิสาขบูชาโดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดเทพมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธาน
 
..........................................................................................................................
                                                                                                             สุพรรณ ชิณมาตร์ /ข่าว

แกลเลอรี่