Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Amnat Charoen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบสอบถาม

แบบสำรวจความพึงพอใจการอนุรักษ์ธรรมชาติในปัจจุบัน

ปัจจุบันสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง

วันที่: 13 มิ.ย. 60

ทำแบบสอบถาม

1. สำหรับผู้แจ้งเสนอแนะภายนอก

สำหรับผู้แจ้งเสนอแนะภายนอก

วันที่: 15 ก.ค. 62

ทำแบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

การให้บริการแต่ละส่วนของหน่วยงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่: 13 มิ.ย. 60

ทำแบบสอบถาม

แบบสอบถาม test1

แบบสอบถาม test1

วันที่: 11 ต.ค. 60

ทำแบบสอบถาม

แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office)

บันทึกรับข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่: 4 มิ.ย. 62

ทำแบบสอบถาม

ลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

วันที่: 2 พ.ค. 65

ทำแบบสอบถาม
จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1