Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Amnat Charoen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
CC
BCG

อบรมเสริมศักยภาพเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและจัดเก็บข้อมูลสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ครั้งที่ 1 หลักสูตร: ระบบ SAR พื้นฐานและการขับเคลื่อนสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ผ่านระบบออนไลน์

อบรมเสริมศักยภาพเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและจัดเก็บข้อมูลสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ครั้งที่ 1 หลักสูตร: ระบบ SAR พื้นฐานและการขับเคลื่อนสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ โดยส่วนสิ่งแวดล้อม (นางสาวพิชานันท์ กุจะพันธ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ) เข้าร่วมการอบรมเสริมศักยภาพเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและจัดเก็บข้อมูลสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ครั้งที่ 1 หลักสูตร: ระบบ SAR พื้นฐานและการขับเคลื่อนสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2567 จัดโดย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม