Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Amnat Charoen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
CC
BCG

ประชุมบูรณาการฐานข้อมูลคัวเรือนยากจนจังหวัดอำนาจเจริญ

ประชุมบูรณาการฐานข้อมูลคัวเรือนยากจนจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายนางสาววัฒนา  แก่นนิล ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมบูรณาการฐานข้อมูลคัวเรือนยากจนจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลอำนาจเจริญ  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะที่ 4 และหารือความร่วมมือในการวางแผนการทำงาน อาทิ หลักการทำงาน เช่น การทำ mou การพัฒนาฐานข้อมูลและการสอนทานข้อมูลในรอบ 5 ปี ทั้งจังหวัด ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง (อ.เสนางคนิคม อ.ชานุมาน) โครงการนำร่อง เน้นด้านเด็กและเยาวชน นักวิจัยร่วมในระดับจังหวัด ซึ่งปัจจุบันมี กิจกรรมย่อยจากเจ้าหน้าที่ และสารสนเทศจังหวัด จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ "

แกลเลอรี่